onsdag 12 november 2014

VD-intervju TiksPac - goda förutsättningar för utdelning nästa år

Här kommer den utlovade intervjun med TiksPacs VD Stig-Arne Mårtensson genomförd i samband med min tidigare analys av bolaget. De två mest intressanta svaren som kom fram under intervjun är förmodligen hur bra mottagandet varit för TiksPac i Storbritannien hitintills, samt att bolaget fortfarande ser goda förutsättningar för att ge utdelning nästa år.

Länk till analysen:
TiksPac analys - lönsam och snabbväxande dubblingskandidat

Intervjun:

Ser du förutsättningar att fortsätta växa i Norden?
Ja, marknad Danmark och Finland har stor potential. Även marknad Sverige och Norge har förutsättningar att växa någon nivå till.

Har ni någonsin haft problem att hitta nya sponsorkunder efter utgångna avtal, med sjunkande genomsnittliga intäkter per station som följd?
Tvärtom, vi blir hela tiden bättre och bättre i vår säljteknik genom utbildningar, daglig coachning mm.  Vi arbetar mot ett projektmål och det är ofta det överstigs.

Hur har mottagandet varit i Storbritannien hitintills?
Över alla förväntningar, otroligt positivt bemötande. Britterna är väldigt måna om sina parker och landet är väldigt hundtätt.

Ser du förutsättningar för att TiksPac ska slå stort i Storbritannien? Vilka är de främsta?
”Problemet” har hög prio hos kommunerna, med cirka 11 miljoner hundar i landet. Vi har även en stark samarbetspartner i Keep Britain Tidy.

När tror du att avtalsaktiviteten på den brittiska marknaden kommer att tillta?
Våren 2015

Hur många gånger större uppskattar du att marknaden i Storbritannien är jämfört med Sverige/Norden?
Minst dubbelt så stor som vår Norden-marknad

Är er uppskattning fortfarande att etablering på en ny marknad kostar enbart 500 000 kronor?
Ja, konceptet ”säljer”  in sig självt. Däremot kommer kostnaderna att öka om vi behöver etablera kontor, rekrytera osv.

Ser du fortfarande goda förutsättningar för att ge en utdelning nästa år?
Ja

Ni ger kommuner möjlighet att utöka antalet stationer i förhållande till grunderbjudandet. Är det många kommuner som väljer att göra detta?
Ja, kommunerna vill bemöta invånarnas krav på fler stationer och vill ge dem den servicen

Inga kommentarer: